Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Előzményei képes leírás - Trianon.tlap.hu
részletek »

Előzményei - Trianon.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: trianon.tlap.hu » Előzményei
Keresés
Találatok száma - 4 db
A szerződés előzményei, és az elfogadásának okai

A szerződés előzményei, és az elfogadásának okai

Magyarország elvesztette az I. világháborút. Hadserege előbb kivérzett, majd Károlyi Mihály kormányának hatalomra kerülését követően csaknem teljesen szétesett. Egyedül a Székely Hadosztály maradt meg, mint számottevő katonai erő. Ezt kihasználva a háborút kevesebb emberveszteséggel átvészelő Románia, Szerbia és az addig nem is létező Csehszlovákia - melynek vezetői az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregéből dezertáló katonákból toboroztak légiókat - az Antant politikai és anyagi támogatásával bevonult az országnak saját nemzetiségei által is lakott területeire anélkül, hogy ott komoly fegyveres ellenállásba ütközött volna. Erre azért volt szüksége Romániának, Szerbiának és Csehszlovákiának már a békeszerződés aláírása előtt, hogy a majdan létrejövő határoknak kész helyzetet teremtve érvényt tudjanak szerezni. Nem volt ugyanis valószínű, hogy az Antant vezető hatalmai komoly hadsereget küldve ezt megtették volna helyettük...

A trianoni békeszerződés és előzményei

A trianoni békeszerződés és előzményei

Az Osztrák-Magyar Monarchia az első világháborúban Németország oldalán vett részt Bulgáriával és Törökországgal együtt. 1917-ben az Amerikai Egyesült Államoknak az antanthatalmak oldalán való hadbalépésével nyilvánvalóvá vált, hogy a központi hatalmak nem nyerhetik meg a háborút. Wilson 1918 január 6-án proklamálta híres 14-pontját, melyben a tizedik a Habsburg Monarchia népeit érintette: 'Ausztria-Magyarország népeinek, akiknek a helyét a nemzetek között szavatolva és biztosítva óhajtjuk látni, az első alkalommal meg kell adni az önálló fejlődés lehetőségét.' Ez a kétértelmű fogalmazás sok vitára adott később okot, mert egyrészt azt jelenthette, hogy a Monarchia különböző nemzetiségei valamilyen módon megkapnák a belügyeikben való önrendelkezési jogot, vagy pedig úgy is értelmezhették, hogy Wilson elismerte a nemzetiségek elszakadási törekvéseit és államalapítási jogát. Még arról is vita folyt, hogy vajon ez a ködös megfogalmazás szándékosan került-e a szövegbe, vagy csak a kibocsátásakor uralkodó kialakulatlan, határozatlan amerikai álláspontot tükrözte...

A trianoni országvesztés történelmi előzményei

A trianoni országvesztés történelmi előzményei

2008.05.30.kuruc.info. Magyarország mint a kereszténység védőbástyája a 16-17. században az egész keresztény Nyugat- Európa védelmében vérzett. A küzdelem során életteret veszített saját hazájában az itt élő más népek javára. A 18. század elejétől tömegesen költöztek be Havasalföldről oláhok (románok) Erdélybe, a Temesközbe, a Maros-Körösök vidékére, továbbá Szerbiából rácok (szerbek) a Mohács előtti Magyarország legkiválóbb bortermelő vidékére, a Szerémségbe, a Bácskába és a Temesközbe...

Az első világháború  Előzmények és események

Az első világháború Előzmények és események

Békejavaslatok: - a szovjet kormány békedekrétuma - Wilson 14 pontja A békekonferenciát 1919. január 18-án Versailles-ban nyitották meg - 27 állam vett részt a tárgyalásokon - a veszteseket nem hívták meg. - Az államokat 70 hivatalos delegátus, körülbelül ezer szakértő képviselte. - Vezető szerepet játszott a tízek tanácsa (az 5 nagyhatalom: az USA, Anglia, Franciaország, Olaszország, Japán 2-2 képviselője). - Meghatározó személyiségek: - Clemenceau francia miniszterelnök - Lloyd George brit miniszterelnök - Wilson, az USA elnöke - Orlando olasz miniszterelnök...

Tuti menü