Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Trianon linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között
részletek »

Trianon képes leírás

Képes leírás

Itt vagy: trianon.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 80 db
1920: Elszakítva is összetartozunk

1920: Elszakítva is összetartozunk

A II. Rákóczi Ferenc Főiskola diákjai már június 3-án figyelemfelkeltő sarkot alakítottak ki a főbejárat egyik fordulójában. 1 9 2 0 - figyelmeztette az ide látogatókat a szétszabdalt évszám is, melyet a lépcsőfokokon egyesével helyeztek el, majd a magyar zászlót körbefonó gyászlobogó állított meg egy pillanatra, hogy elgondolkozzunk, mi is történt 91 évvel ezelőtt...

A béke társadalmi, gazdasági és etnikai hatásai

A béke társadalmi, gazdasági és etnikai hatásai

1. Magyarország az I. világháború után: - nemzetközi helyzet: legyőzött ország (központi hatalmak oldalán), évekig rendezetlen sors 1918. Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása utódállamok: részt kívánnak a területből antant + román-cseh katonai megszállás, határviták (demarkációs vonalak) - belpolitikai helyzet: több kísérlet a stabilizálásra mindegyik sikertelen (1918. okt. 31. őszirózsás forradalom: demokratikus / 1919. márc. 21. Tanácsköztársaság: bolsevik) ellenforradalom (Horthy) nemzetközi elismerés magyarok meghívása a békekonferenciára 2. A párizsi békekonferencia: - meghatározó hatalmak: angol, amerikai, francia (később: francia a legerősebb) céljuk: béke, erős utódállamok Németország és a Szovjetunió ellensúlyozására teret engednek az új államok követeléseinek (cseh-szlovák, román, szerb) érdekellentét is - magyar békeszerződés: 1920. június 4. (legkésőbbi), Versailles, Nagy-Trianon palota aláírója: Simonyi-Semadam Sándor (Horthy által kinevezett miniszterelnök)...

A békeszerződés a Wikipédiában

A békeszerződés a Wikipédiában

A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyarország (mint az Osztrák-Magyar Monarchia egyik utódállama) és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Japán, Belgium, Kína, Kuba, Görögország, Nicaragua, Panama, Lengyelország, Portugália, Románia, a Szerb-Horvát-Szlovén Állam, Sziám és Cseh-Szlovákország) között létrejött békeszerződés, amely többek között az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait. (Ausztria határairól emellett a Saint Germain-i békeszerződés is rendelkezik.)

A határon túli magyarság helyzete a béke után

A határon túli magyarság helyzete a béke után

Trianon: -az akkor kb. 10 milliót számláló magyarság harmada idegen fennhatóság alá kényszerült -nehezen magyarázgató, hogy a kisebbségbe került magyarság jelentős része színmagyar területeken a határ túloldalán élt - Magyarország nemzetállam (92% magyar) -a béke következtében csak nőtt a szembenállás a térség népei között - homogén nemzetállamok kialakítására törekedtek

A határon túli magyarság területi elhelyezkedése

A határon túli magyarság területi elhelyezkedése

Interaktív térkép - A határon túli magyarság területi elhelyezkedése Google Maps térképen! Románia (Erdély), Szlovákia (Felvidék), Szerbia (Vajdaság), Ukrajna (Kárpátalja), Horvátország, Ausztria. A határon túli magyarság százalékos aránya a Magyarországgal szomszédos országok nagyobb városaiban. A kis ember-ikonokra kattintva megjelenik a város neve, a lakosság száma és a magyar nemzetiségű lakosok aránya.

A huszonévesek és Trianon

A huszonévesek és Trianon

Ismerethiány jellemzi azokat, akik a trianoni határok erőszakos megváltoztatásától sem riadnának vissza. Paradox módon Trianonnal összefüggésben a jelen sokkal inkább megosztja a fiatalokat, mint a múlt; a jobboldalon sokkal fontosabb kohéziós erő Trianon jelenéről, mint a tényleges történelmi eseményről való hasonló gondolkodás. Azok a kérdések ugyanis, hogy napjainkban mi a teendő Trianonnal kapcsolatban, hogyan viszonyuljunk hozzá a XXI. század elején, sokkal inkább megosztják a mai fiatalokat, mint azok, hogy valójában mi és miért is történt 1920-ban. A törésvonalakat pedig egyértelműen ideológiai és pártpreferenciák jelölik ki. A huszonévesek több mint fele, 53 százaléka úgy gondolja, hogy Magyarország soha nem törődhet bele a trianoni békeszerződés következményeibe, és az ekképpen vélekedők közül minden harmadik szerint semmilyen eszköztől nem riadhatunk vissza annak érdekében, hogy visszaszerezzük az 1920-ban elveszített területeket. A fiatal felnőttek 43 százaléka vallja, hogy bele kell törődnünk a kialakult helyzetbe - mivel már úgysem tudunk változtatni rajta. A Trianon jelenével kapcsolatos vélemények - a szülők és nagyszülők esetében tapasztaltakhoz hasonlóan - a fiatalok körében is erőteljes politikai-ideológiai meghatározottságot mutatnak...

A II. világháború utáni békeszerződések

A II. világháború utáni békeszerződések

A II. világháborút lezáró békerendszer. Az ideiglenes fegyverszüneteket rendezni kivánó konferencia 1946 nyarán ült össze Párizsban. Meghallgatták a vesztes országokat is, de ez az aktus formálisnak bizonyult. A békeszerződésseket Párizsban 1947. február 10-én írta alá Magyarország, Finnország, Bulgária, Románia és Olaszország. - A fenti országoknak jóvátétlt kell fizetniük - Magyarország a trianoni határok közé szorult, ezenfelül 3 község Csehszlovákiához került - A Szovjetúnió 1940-es határaihoz térhetett vissza...

A kettős állampolgárság gyógyítja Trianon sebeit

A kettős állampolgárság gyógyítja Trianon sebeit

Horgos-Magyarkanizsa - Januártól a vajdasági magyarok is magyar állampolgárok lehetnek: megszavazta a Parlament a kettős állampolgárságról szóló törvényt. A határok ilyetén elmosódásával lassan begyógyulnak Trianon sebei - az idősek üdvözlik a magyar állampolgárság lehetőségét, a fiatalok még nem értik. 90 éve, hogy megszületett a trianoni békeszerződés, mely az Osztrák-Magyar Monarchiát feldarabolta, Magyarországot magyarlakta területeitől is megfosztotta. Kilenc évtizeddel az I. világháborút lezáró béke után, a határainkon kívül rekedt magyarok újra az anyaországhoz tartozhatnak: a kettős állampolgárság jogilag is egybekovácsolja a nemzetet...

A meg nem értett Trianon

A meg nem értett Trianon

Kovács Éva az ÉS 2010. október 1-jei számában kritikát fogalmaz meg Trianon emlékezete kapcsán. Egyetértek azzal, hogy Trianont nem lehet csupán a magyar királyság kontextusában értelmezni, megértésére csak akkor van esély, ha a XIX. század történelmi folyamataiba ágyazzuk. Kovács Éva azonban ennél sokkal messzebbre megy, ugyanis azt állítja, hogy Trianon valójában nem nemzeti trauma', hanem pótcselekvés, mivel Trianon traumáját annak érintettjei talán már feldolgozták'. Fő érve, hogy Trianon emléke nem az elsődleges tapasztalatból táplálkozik, és nem része kommunikatív emlékezetünknek, ezért csak neurózis. Természetesen az igaz, hogy a Trianon-jelenséget a magyar belpolitika 1920 óta mind a mai napig bűnös módon instrumentalizálja. Igaz az is, hogy a Trianon-diskurzus Magyarországon (miként a szomszédos országokban is) általában nacionalista és egyoldalú. De egyáltalán nem csak' neurózis. Kovács Éva ugyanazt a hibát követi el, amit mások szemére hány: cikke címével ellentétben úgy beszél Trianonról, mintha ennek 1920 utáni kontextusa nem lenne alapvető. Úgy tűnhet, mintha Trianon valamilyen elsüllyedt múlt részét képezné, amelyet csupán manipulatív politikusok rángatnának folyamatosan vissza a jelenbe...

Hirdetés
A protestáns egyházak helyzete Trianoni béke után

A protestáns egyházak helyzete Trianoni béke után

Nagyvárad - Trianon utáni változások a partiumi protestáns egyházak életében címmel tartottak konferenciát pénteken Nagyváradon, szombaton pedig Érmihályfalván. Érdekes előadások hangzottak el, bár az érdeklődők száma a megszokottnál is kisebb volt. A Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, valamint a Partiumi Keresztény Egyetem közös szervezésében két napos konferenciára került sor Trianon utáni változások a partiumi protestáns egyházak életében címmel. Az előadás-sorozat péntek reggel kezdődött Nagyváradon és szombat délután ért véget Érmihályfalván. A Nagyvárad-Újvárosi Református Egyházközség imatermében péntek reggel maroknyian gyűltek össze a kezdési időpontra, így családias légkörben hallgathattuk meg Herdean Gyöngyi lelkipásztor áhítatát. Az előadások közben folyamatosan gyarapodott az érdeklődők száma is a szépen felújított imateremben. A tiszteletes asszony a Zsoltárok könyvéből olvasott fel néhány igeszakaszt, melynek mondanivalója, hogy Isten mindig újabb és újabb képességekkel áld meg bennünket annak érdekében, hogy megváltozott élethelyzeteinkben is kitartsunk és meglássuk az Ő hatalmasságát...

A revizionizmus létjogosultságáról

A revizionizmus létjogosultságáról

3 nappal ezelőtti, Békét Romániával? című cikkemben írtam arról, miért nem lenne szerencsés hosszú távon, ha most megszállnánk Romániát. Ám a megszállás pro érvei közül - nem volt túl sok - kihagytam egyet. Az érzelmi töltetet, a revizionista törekvéseket. Az erevizionizmussal szembeni egyik legtöbbet hangoztatott érv az, hogy az eRepublik világában soha nem történt meg Trianon, területeinket nem csatolták el, egy teljesen más geopolitikai helyzetből indultunk ki, mint IRL. Ezzel nem értek egyet. Az Új Világ azért új, mert a régin alapul. Nem tekinthetünk el teljesen a való világtól - ez nem a World of Warcraft, ahol orkok és elfek harcolnak egymással. Itt magyarok vagyunk, és románok, horvátok, szerbek, ukránok és oroszok. Országhatáraink - eredeti területeink határai - ott húzódnak, ahol a fejlesztők az atlaszt felütve találták őket, de nem állandóak. Sokan regisztráltak annak idején a játékba azért, hogy felszabadítsák a román megszállás alatt álló Budapestet, ami sikerült is...

A szerződés előzményei, és az elfogadásának okai

A szerződés előzményei, és az elfogadásának okai

Magyarország elvesztette az I. világháborút. Hadserege előbb kivérzett, majd Károlyi Mihály kormányának hatalomra kerülését követően csaknem teljesen szétesett. Egyedül a Székely Hadosztály maradt meg, mint számottevő katonai erő. Ezt kihasználva a háborút kevesebb emberveszteséggel átvészelő Románia, Szerbia és az addig nem is létező Csehszlovákia - melynek vezetői az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregéből dezertáló katonákból toboroztak légiókat - az Antant politikai és anyagi támogatásával bevonult az országnak saját nemzetiségei által is lakott területeire anélkül, hogy ott komoly fegyveres ellenállásba ütközött volna. Erre azért volt szüksége Romániának, Szerbiának és Csehszlovákiának már a békeszerződés aláírása előtt, hogy a majdan létrejövő határoknak kész helyzetet teremtve érvényt tudjanak szerezni. Nem volt ugyanis valószínű, hogy az Antant vezető hatalmai komoly hadsereget küldve ezt megtették volna helyettük...

A történelmi Magyarország várai és kastélyai interaktív térképen!

A történelmi Magyarország várai és kastélyai interaktív térképen!

A történelmi Magyarország várai interaktív Google Maps térképen! - Megtalálható az összes információ a történelmi Magyarország várairól, erődített városairól, képekkel, leírásokkal. A Magyar Királyság területét gyakran a történelmi Magyarország, az 1918-as területet pedig a Nagy-Magyarország kifejezéssel is jelölik.

A Trianon szóból eredne a Nem, nem, soha?

A Trianon szóból eredne a Nem, nem, soha?

A minap az egyébként szeretett és tisztelt Laudator blogon egy Trianonnal kapcsolatos szlogenértelmező írásra bukkantam. Gyanús volt, ezért sebtében megkerestem két, a kort jól ismerő történészt. Tudja-e Ön, miért írják sokszor így a gyászos nevet: Tria-non? A válasz egyszerű: mert így latinul pontosan azt jelenti: három nem (a tres tria három számnév semleges alakját értve, egyébként ilyen helyzetben azt is kell). Nyilvánvaló, hogy a Nem! Nem! Soha! jelszó éppen a név latin értelmezéséből fakadt. (Képünkön egy korai változat: érdekességét az adja, hogy az új határok annyira frissek voltak, hogy a plakát rajzolója még elég esetlenül formálta meg szegény csonka hazánkat.) - olvastam a blogon, és vártam, hogy szerzője valahol hozzátegye, ez persze csak legenda, de semmi ilyesmit nem következett. A szlogenmagyarázat annyira adta magát, hogy azonnal gyanús lett. Írtam egy levelet Ablonczy Balázs történésznek, az UL örökös Trianon-szakértőjének, a minap megjelent Trianon-legendák szerzőjének, azt tudakolva, vajon tényleg a Trianon szóból ered-e a Nem, nem soha szlogen, vagy ez is csupán egy jól hangzó félreértelmezés...

A trianoni béke szerepe Magyarország törénetének alakulásában

A trianoni béke szerepe Magyarország törénetének alakulásában

74. cikk Magyarország már most kijelenti, hogy elismeri és elfogadja Ausztria, Bulgária, Görögország, Lengyelország, Románia, a Szerb-Horvát-Szlovén Állam és a Csehszlovál állam határait úgy, amint ezeket a határokat a Szövetséges és Társult Főhatalmak megállapítják. ... 102. cikk: A jelenszerződés életbe lépését követő három hónapon belül Maghyarország katonai erőit az alább megszabott mértékig le kell szerelni. 103. cikk: Az általános hadkötelezettséget Magyarországon meg kell szüntetni. A magyar hadsereget a jövőben csak önkéntes belépés alapján lehet felállítani és kiegészíteni. 104.cikk: A magyar hadsereg katonai erőinek összessége nem haladhatja meg a 35 ezer főt, beleértve a tiszteket és a pótkeretek csapatait is. A magyar hadsereget kizárólag a rendnek Magyarország területén való fenntartására és határrendőr-szolgálatra szabad alkalmazni ...

A Trianoni békeszerződés

A Trianoni békeszerződés

1920. június 4. - Versailles-ban a trianoni palota tükörtermében írták alá. A békében nem vették figyelembe a magyarok nézőpontját. Az új kormány, Simonyi-Semadam Sándor miniszterelnökkel csak azért jött létre, hogy megkössék a szerződést. Aláírta: Benárd Ágost, Drasche Lázár Alfréd Területi rendelkezések: Erdélyt Romániához (1,5 millió magyar) Felvidéket Csehszlovákiához (1 millió magyar) Bánát Nyugati részét a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz (fél millió magyar) Keleti részét pedig Romániához Bácskát, Muraközt, Dél-Baranyát a Szerb-Horvát Szlovén Királysághoz Kárpátalját Csehszlovákiához. Őrvidéket Ausztriához. (26 ezer magyar)

A trianoni békeszerződés és előzményei

A trianoni békeszerződés és előzményei

Az Osztrák-Magyar Monarchia az első világháborúban Németország oldalán vett részt Bulgáriával és Törökországgal együtt. 1917-ben az Amerikai Egyesült Államoknak az antanthatalmak oldalán való hadbalépésével nyilvánvalóvá vált, hogy a központi hatalmak nem nyerhetik meg a háborút. Wilson 1918 január 6-án proklamálta híres 14-pontját, melyben a tizedik a Habsburg Monarchia népeit érintette: 'Ausztria-Magyarország népeinek, akiknek a helyét a nemzetek között szavatolva és biztosítva óhajtjuk látni, az első alkalommal meg kell adni az önálló fejlődés lehetőségét.' Ez a kétértelmű fogalmazás sok vitára adott később okot, mert egyrészt azt jelenthette, hogy a Monarchia különböző nemzetiségei valamilyen módon megkapnák a belügyeikben való önrendelkezési jogot, vagy pedig úgy is értelmezhették, hogy Wilson elismerte a nemzetiségek elszakadási törekvéseit és államalapítási jogát. Még arról is vita folyt, hogy vajon ez a ködös megfogalmazás szándékosan került-e a szövegbe, vagy csak a kibocsátásakor uralkodó kialakulatlan, határozatlan amerikai álláspontot tükrözte...

Tuti menü