Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Trianoni béke képes leírás - Trianon.tlap.hu
részletek »

Trianoni béke - Trianon.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: trianon.tlap.hu » Trianoni béke
Keresés
Találatok száma - 13 db
A békeszerződés a Wikipédiában

A békeszerződés a Wikipédiában

A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyarország (mint az Osztrák-Magyar Monarchia egyik utódállama) és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Japán, Belgium, Kína, Kuba, Görögország, Nicaragua, Panama, Lengyelország, Portugália, Románia, a Szerb-Horvát-Szlovén Állam, Sziám és Cseh-Szlovákország) között létrejött békeszerződés, amely többek között az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait. (Ausztria határairól emellett a Saint Germain-i békeszerződés is rendelkezik.)

A trianoni béke szerepe Magyarország törénetének alakulásában

A trianoni béke szerepe Magyarország törénetének alakulásában

74. cikk Magyarország már most kijelenti, hogy elismeri és elfogadja Ausztria, Bulgária, Görögország, Lengyelország, Románia, a Szerb-Horvát-Szlovén Állam és a Csehszlovál állam határait úgy, amint ezeket a határokat a Szövetséges és Társult Főhatalmak megállapítják. ... 102. cikk: A jelenszerződés életbe lépését követő három hónapon belül Maghyarország katonai erőit az alább megszabott mértékig le kell szerelni. 103. cikk: Az általános hadkötelezettséget Magyarországon meg kell szüntetni. A magyar hadsereget a jövőben csak önkéntes belépés alapján lehet felállítani és kiegészíteni. 104.cikk: A magyar hadsereg katonai erőinek összessége nem haladhatja meg a 35 ezer főt, beleértve a tiszteket és a pótkeretek csapatait is. A magyar hadsereget kizárólag a rendnek Magyarország területén való fenntartására és határrendőr-szolgálatra szabad alkalmazni ...

A Trianoni békeszerződés

A Trianoni békeszerződés

1920. június 4. - Versailles-ban a trianoni palota tükörtermében írták alá. A békében nem vették figyelembe a magyarok nézőpontját. Az új kormány, Simonyi-Semadam Sándor miniszterelnökkel csak azért jött létre, hogy megkössék a szerződést. Aláírta: Benárd Ágost, Drasche Lázár Alfréd Területi rendelkezések: Erdélyt Romániához (1,5 millió magyar) Felvidéket Csehszlovákiához (1 millió magyar) Bánát Nyugati részét a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz (fél millió magyar) Keleti részét pedig Romániához Bácskát, Muraközt, Dél-Baranyát a Szerb-Horvát Szlovén Királysághoz Kárpátalját Csehszlovákiához. Őrvidéket Ausztriához. (26 ezer magyar)

A Trianoni békeszerződésről

A Trianoni békeszerződésről

Magyarország 1920. június 4-én, 90 évvel ezelőtt írta alá Trianon kastélyában az I. világháborút lezáró békét. A Trianoni békeszerződés gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt, mely egyaránt súlytott és súlyt napjainkban is minden magyar állampolgárt nemzeti, vallási és politikai hovatartozás nélkül. A trianoni békeszerződés az I. világháborút Magyarország (mint az Osztrák-Magyar Monarchia egyik utódállama) és az Antant (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) között lezáró békeszerződés, amely többek között meghatározza Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait. (Ausztria határairól emellett a St.Germain-i békeszerződés is rendelkezik.) A trianoni békeszerződés az I. világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének része...

Gyászkeretes béke

Gyászkeretes béke

Trianon - azaz az első világháborút Magyarország számára hivatalosan is lezáró békeszerződés 1920. június 4-i, a versailles-i Trianon-kastélybeli aláírása - egyike a legmeghatározóbb eseményeknek a magyar állam és nemzet történetében. Ezzel jutott érvényre a háborúban győztes Szövetséges és Társult Hatalmak (azaz az antant és közép-európai szövetségesei) döntése, amivel a történelmi Magyarországot feldarabolták, nemzetállamok létrehozása címén megteremtették Európa egyik legnagyobb nemzeti kisebbségét.

Párizs környéki békék, Trianoni béke

Párizs környéki békék, Trianoni béke

Trianoni béke + hatása 1. 1920. jún. 4. Versailles - Apponyi Albert írja alá - Mo. területe 1/3-ára csökken - lakosság kb. felére csökken - elvesztjük: Felvidék, Erdély, Partium, Bánság, Bánát, Vajdaság, D-Baranya, Burgenland - 3,3 m magyar kerül határokon túlra 2. Hatása - lakosság-, területvesztés - vasúti rendszer (körgyűrű) megsemmisítése - gazdasági egység szétverése: Mon gazdasága egységes volt; ezt Trianon részekre szabdalja; utódállamok: gazdasági nehézségek - pl. Mo. termelt búzát, malomipar Jugo-ban volt; most nem tudjuk eladni, feldolgozni a búzát - nyersanyaglelőhely és feldolgozóipar szétválasztása - nemzeti trauma - megélhetési problémák. Alföldre Felvidékről jöttek betakarítás idején bérmunkások, ebből éltek egész évben. Most ők nem tudnak megélni, nálunk munkaerőhiány vezető hatalmak: Ang, Fro. Oro. kikerül politikából. Mon atomjaira hullik. No. meggyengült, de még mindig erős.

Rövid története

Rövid története

Az első világháború végkifejletei: 1918. folyamán a központi hatalmak már mindenütt védekezésre szorultak. 1918. január 8-án Wilson - még Amerika hadbalépése előtt - közzéteszi a szenátushoz intézett tizennégy pontból álló üzenetét, mely az igazságos békekötés feltételeit tartalmazza. Az üzenet 10-es pontja az alábbiak szerint szól: 'Ausztria-Magyarország népeinek, amelyeknek helyét a népek között megoltalmazni és biztosítani kívánjuk, legelső alkalommal lehetővé kell tenni önálló fejlődésüket.' 1918. február 11-én Wilson újabb négy pontban foglalja össze álláspontját, mely szerint a népek akaratuk ellenére nem tolhatók egyik államból a másikba. Ezzel egy időben a külföldre szökött cseh emigránsok vezérei (Masaryk és Benes) 'megpecsételik' a monarchia és az ezeréves Magyarország sorsát. 1918. május 30-án az amerikai csehek és szlovákok megkötik a pittsburgi szerződést, mely kijelenti, hogy a szlovákok ha megfelelő autonómiát kapnak, akkor csatlakozni kívánnak Csehországhoz. Wilson aki Masaryk rokona volt, a pittsburgi szerződés ürügyén, pártfogásába veszi a tervezett államot. Ennek következtében az antant hatalmak elismerik, az ekkor még nem is létező Csehszlovákiát, hadviselő félnek...

Trianon

Trianon

1920. június 4-én, délelőtt tíz óra: Budapesten és országszerte 'megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat és a borongós, őszies levegőben tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették: ma (...) írták alá Trianonban a magyar meghatalmazottak a békeokmányt...

Trianon - történelemóra

Trianon - történelemóra

Az első világháborút lezáró békék, a trianoni döntés és következményei - emlékei - lépten-nyomon előbukkannak még ma is Magyarországon. Nehéz megbecsülni pl., hogy a lakosság milyen hányada visel a ruháján, hord magánál (pl. a kulcstartóján), ragaszt az autójára Nagy-Magyarország-térképeket különféle kísérő szövegekkel, nemzeti színekben vagy Árpád-sávokkal. Még nehezebb megmondani, hogy ki mit fejez ki ezzel: divatot követ, az előző tulajdonos hagyta a matricát a kocsin, ő meg nem szedte le, mert minek, vagy éppen valamilyen meggyőződését, identitását nyilvánítja ki ilyen módon. Akárhogyan is, tény, hogy a jelképekben és újra meg újra a közbeszédben is jelen van mindennapjainkban a múltnak ez a szelete. A jelképek egyre-másra felbukkannak az iskolákban is, ahol konfliktusok forrásává, problémává válik, válhat a kezelésük, megítélésük. Ezzel párhuzamosan vagy ezek mellett a történelemórákon is gyakran előkerülnek Trianonnal kapcsolatos különféle nézetek, vélemények...

Hirdetés
Trianon sorozat és mozifilm

Trianon sorozat és mozifilm

Az oldalon online megtekinthető a Trianon sorozat és annak moziváltozata. Ha nem játssza le a gépe a filmet on-line, vagy más méretben szeretné nézni, akkor kattintson a képernyő fölötti szóra, vagy töltse le az oldalról a lejátszáshoz szükséges programot!

Trianon, 1920. június 4. Péntek...

Trianon, 1920. június 4. Péntek...

Magyarország hangulata nyomasztó, a sajtó levert. A Borsszem Jankó, ez a mindent és mindenkit kigúnyoló pesti vicclap június 3- i száma elején egy egész oldalas rajzot jelentetett meg: emberek tízezreinek tömege, az előtérben egy asztal, rajta papírlappal, a papírlapon tollat tartó kézzel. A kép aláírása a következőképpen hangzott: 'Aláírjuk-e?' A vicclap sikert aratott- az emberek azonban nem nevettek, hanem sírtak rajta... A Simonyi-Semadam Sándor vezette kormány június 4-én katonai készültséget rendelt el az összes csapattesteknél, csendőrösszpontosítások történtek és a városokban a rendőrőrszemeket megkettőzték. Budapest állandó telefonösszeköttetésben állt Párizzsal. A nagy sajtóorgánumok kiadóhivatalai előtt nagy tömegek lesték a kirakatban időnként megjelenő friss hírközleményeket. Az utcák kora reggeltől nyugtalansággal voltak tele. Az emberek arcán szorongás és fáradtság látszott. Az utcán sem zajlott az élet olyan hevesen, ahogyan szokott...

Trianoni békeszerződés (1920 június 4)

Trianoni békeszerződés (1920 június 4)

Az első világháborút a Párizs környéki békék zárták le, melyek újraszabták Európa térképét. Az Osztrák-Magyar Monarchia helyén új államok jelentek meg - Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia, Szerb-Horvát-Szlovén királyság - újra létrejött Lengyelország, illetve megjelentek a baltikumi kisállamok (Észtország, Lettország, Litvánia). Mindezek mellet új határok jöttek létre a Balkánon is. Ám a békekötések sorában az egyik szerződés különösen igazságtalan módon 'büntetett' meg egy egész nemzetet, több mint három millió honfitársunk életét megpecsételve, és további generációk sorát évszázadokra megbélyegezve. Trianon - a magyar fül számára az egyik leggyűlöltebb szó, ugyanakkor a dac és összetartozás szimbóluma is. Bár az erősebb jogán 1920-ban eltiporhattak minket, a magyarság mégis bizonyította - és bizonyítja máig - semmilyen szerződés, vagy igazságtalan dokumentum nem szakíthatja szét a magyarság ezer éves együvé tartozásának érzését!

Trianoni békeszerződés - Wikiforrás

Trianoni békeszerződés - Wikiforrás

A békeszerződés az 1921. július 26-i becikkelyezést követően, 1921. július 31-én emelkedett törvényerőre. 1921. évi XXXIII. törvénycikk az Északamerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nikaraguával, Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén Állammal, Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezéséről...

Tuti menü